MYTE : LED har magnetisk ballast som krever service og/eller utskifting.

FAKTA: LED bruker elektroniske drivere, som ikke trenger utskifting.

En magnetisk ballast er en elektrisk krets som regulerer mengden av strøm som passerer gjennom en gassutladning, og som kontrollerer både start-og driftsstrøm. Over tid, vil magnetisk ballast som brukes i tradisjonell industriell belysning (metallhalogen, lysstoffrør, damplamper) slites ut, og det vil kreve service og/eller erstatning. For store industrianlegg med hundrevis av armaturer er serviceballast en kostbar utskiftning; i form av arbeidstimer, innleie av lift, komponentutskiftninger, og ikke minst vil det blokkere for den daglige driften.

LED er halvledere som effektivt genererer lys, og som har elektroniske drivere. I en den øverste ligaen av armaturer, er driveren en kritisk komponent for styring av strømoverføringen og spiller en viktig rolle i den totale energieffektiviteten. Det er et helt sentralt element i strømforbruk per lumen, varmeutvikling, og levetid. Fordi LED bruker elektroniske drivere, gir de LED-produsentene mulighet til å integrere viktige kontrollfunksjoner (f.eks sensor, dimming og momentant av/på) i lysarmatur for å gi maksimal funksjonalitet og effektivitet.

 

 

MYTE: LED er en umoden teknologi.

FAKTA: LED har vært i utbredt bruk i mer enn et tiår, inkludert kritiske sikkerhets relaterte applikasjoner.

Etter mer enn et tiår med utbredt bruk, er LED en moden og pålitelig teknologi som har fortjent sin plass i det ordinære belysningen markedet. LED vokser stadig i popularitet, basert på sin unike evne til å gi mer dramatiske energikutt. Den er mer bærekraftig og er en mer kostnadseffektiv belysning. Ved å kombinere en større fleksibilitet og kontroll over hvordan belysning brukes innen et anlegg, med høykvalitets lys, er LED raskt blitt den belysningsteknologi som representerer valgfrihet for industrielle applikasjoner. Med mer enn 500 storskala installasjoner verden over beviser den sin holdbarhet, og er godt egnet til industrielle applikasjoner, inkludert produksjon, lager, frys/kjøl, vedlikehold, depoter, hangarer og mange andre.

Myter om LED

LED har vært i bruk i mer enn et tiår innen belysning i alt fra trafikklys og mobiltelefoner til datamaskiner og TV på grunn av sitt ekstremt lave energiforbruk, den lang levetiden og fordi det kan levere høykvalitets lys. Selv om ikke nye LED nå tilbyr unike og overbevisende egenskaper for industrielle applikasjoner er LED er langt mer holdbare, pålitelig og trenger mindre vedlikehold enn det som er forbundet med tradisjonell belysning (for eksempel utskiftninger av lyskilder og elektronikk) Med riktig utformet elektronikk i armaturen gir LED:

  • Lang levetid fra +50/-40.
  • Er iboende kontrollerbar (momentant av/på og dimmer uten at det forkorter levetiden)
  • Er langt mer energieffektive.

Tradisjonell industribelysning deler få, om noen, av disse egenskapene. Dette er fordi, i motsetning til lysstoffrør (HIF), HID, høytrykks natrium (HPS) og metall hallogen, er LED halvledere, ikke lyspærer. Denne fundamentale forskjellen er kilden til mange av de misforståelsene omkring lysdioder. Utfordringen nå er at de utdaterte forskriftene, som er gjeldende for belysning, er fortsatt i bruk. Så, det er på tide å fordype i noen myter og se på de underliggende fakta:

MYTE : LED er ikke en kostnadseffektiv erstatning for lysstoffrør.

FAKTA: LED er gode erstatninger for lysstoffrør, metall hallogen og annen industriell belysning.

Mens innledende innkjøpskostnader for lysdioder er høyere enn lysstoffrør, er prisforskjellen en flyktig sak, i beste fall. I motsetning til tidligere tiår, når energikostnader spilte en relativt liten rolle i kjøpsbeslutninger, er vi nå over i et tiår med økende energipriser, noe som har har forvandlet energibruk til de store kostnadene når det gjelder industriell belysning.

Fordi intelligente LED er dramatisk mer energieffektive enn lysstoffrør, eller til og med vanlig LED, er de ikke bare mer kostnadseffektive i dagens form, men vi ser også tydelig et økende krav mot mer miljøvennlige lyskilder i dagens energikonsumerende samfunn.

Som et resultat av dette ønsker ikke industrielle selskaper å gå inn på avtaler med lang pay-back og dårlige garantier. Fra et rent økonomisk perspektiv gir ikke dette lengre mening. Faktorer som eliminerer bort vedlikehold og kvikksølvsikring og deponering gjør at fordelene med LED er overveldende.

For eksempel: sammenligner du de årlige kostandene ved å ha 900 stk T8 armaturer kontra 122 stk 26.000 lumens armaturer med Intelligent lysstyringssystem, og en kilowatt timepris på 0.70 øre, vil regnestykket se ut som følger:

tabel

Den 7 årlige energikostanden Digital Lumens intelligent belysningsystem,er mindre enn ett år med T8.
-Da har vi ikke tatt høyde for vedlikehold.