Rapport av Dr.Ing Jonny Nersveen

VEDLIKEHOLDSFAKTOR OG LEVETID FOR INDUSTRIARMATURER FRA DIGITAL LUMENS.

En rapport skrevet av Dr. Ing Jonny Nersveen v. Høyskolen i Gjøvik.

Etter spørsmål fra kunder vedrørende levetid og vedlikeholdsfaktor på Digital Lumens armaturer oppsøkte vi Jonny Nersveen ved Høyskolen i Gjøvik. Vi forela de amerikanske testrapportene på vedlikeholdsfaktor og levetid for Digital Lumens armaturer og ba Jonny Nersveen ettergå disse.

Vi har opplevd at mange norske kunder er skeptiske til amerikanske testrapporter, og vi mente derfor at vi trengte en uavhengig norsk rapport for å ettergå de amerikanske.

Dr. Ing Jonny Nersveen har doktorgrad på belysning og er en de mest kvalifiserte innenfor dette fagområdet i Europa.
 
Rapporten følger under:

Vedlikeholdsfaktor for industriarmatur