MYTE : LED har magnetisk ballast som krever service og/eller utskifting.

FAKTA: LED bruker elektroniske drivere, som ikke trenger utskifting.

En magnetisk ballast er en elektrisk krets som regulerer mengden av strøm som passerer gjennom en gassutladning, og som kontrollerer både start-og driftsstrøm. Over tid, vil magnetisk ballast som brukes i tradisjonell industriell belysning (metallhalogen, lysstoffrør, damplamper) slites ut, og det vil kreve service og/eller erstatning. For store industrianlegg med hundrevis av armaturer er serviceballast en kostbar utskiftning; i form av arbeidstimer, innleie av lift, komponentutskiftninger, og ikke minst vil det blokkere for den daglige driften.

LED er halvledere som effektivt genererer lys, og som har elektroniske drivere. I en den øverste ligaen av armaturer, er driveren en kritisk komponent for styring av strømoverføringen og spiller en viktig rolle i den totale energieffektiviteten. Det er et helt sentralt element i strømforbruk per lumen, varmeutvikling, og levetid. Fordi LED bruker elektroniske drivere, gir de LED-produsentene mulighet til å integrere viktige kontrollfunksjoner (f.eks sensor, dimming og momentant av/på) i lysarmatur for å gi maksimal funksjonalitet og effektivitet.

 

 

Leave a Reply