Integritetspolicy

Så behandlar Light Efficient AS dina personuppgifter

Personuppgifter är information som kan länkas direkt till dig, t.ex. namn, e-postadress och företagsnamn. Sådan information är nödvändig för att vi ska kunna assistera dig som kund.

Vi behandlar personuppgifter i samband med vårt marknadsföringsarbete. Detta görs till exempel genom att vi skickar dig relevant information som du har efterfrågat.

Observera att det inte är tillåtet att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras.

Syftet med behandlingen

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att identifiera dig som kund och fullfölja vårt ömsesidiga avtal.

Alla personuppgifter som vi behandlar hanteras av våra anställda. Alla anställda i Light Efficient AS har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller inte bara utanför företaget utan även internt mellan kollegor, och den fortsätter att gälla även om anställningen avslutas.

Vilka personuppgifter som behandlas

Information som behandlas av Light Efficient AS kan kategoriseras enligt följande:

  • Administrativ information, t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, befattning och vilket företag du arbetar i.
  • Information om beteenden på vår webbplats, t.ex. vilka artiklar man läser och vad man intresserar sig för.

Behandlingsgrund

Giltiga behandlingsgrunder

Vi samlar endast in information om dig för att skicka relevant information som du själv har efterfrågat till dig, uppfylla ett avtal som vi har med dig eller vi anser oss ha ett berättigat intresse som inte överskrider din personliga integritet.

Om vi är skyldiga att behandla känsliga personuppgifter för att uppfylla ett avtal med dig så inhämtar vi ditt samtycke före behandlingen. Samtycket begränsar behandlingen till endast den information som är nödvändig för att Light Efficient AS ska kunna uppfylla det specifika avtalet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna kommer då att upphöra.

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan lämnas ut till offentliga myndigheter om detta krävs enligt lagstadgad upplysningsplikt eller anmälningsskyldighet.

Alla tredje parter som tar emot personuppgifter från oss är underkastade sekretess genom avtal.

Lagring

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Så länge din kundrelation till oss är aktiv lagrar vi en del av dina personuppgifter.

All information om dig lagras på säkra servrar enligt Hubspots datalagringsrutiner.

Rätt till insyn, rättelse, radering och dataportabilitet

Rätt att kräva insyn

Du har rätt att kräva insyn i de uppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt att få veta vilka syften och behandlingsgrunder vi använder oss av, vilken information vi behandlar, mottagare eller mottagarkategorier som personuppgifterna vidareförmedlas till, hur länge personuppgifterna lagras och varifrån de har hämtats.

Rätt att begära rättelse och radering

Om du anser att Light Efficient AS har registrerat personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av de relevanta personuppgifterna.  Du kan kräva att vi raderar personuppgifter om dig om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen, du återkallar ditt samtycke om ett sådant har använts som behandlingsgrund, du motsätter dig behandlingen och det inte finns några andra tvingande legitima skäl för att fortsätta den eller personuppgifterna har behandlats illegalt.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få personuppgifter som vi har lagrat om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att kräva att vi överför uppgifter som vi har fått från dig till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt genomförbart och behandlingen baseras på samtycke eller avtal.

Den personuppgiftsansvarige

Den personuppgiftsansvarige är den som beslutar om syftet med behandlingen av personuppgifterna och vilka verktyg som ska användas. Light Efficient AS är personuppgiftsansvarig och ska ha översikt över processer, affärsområden och system som behandlar personuppgifter, och kontinuerligt följa upp på den interna kontrollen och risksituationen. Den personuppgiftsansvarige kan kontaktas på följande sätt:

  • Telefon: +47 900 58 322
  • E-post: contact@lightefficient.com
  • Adress: Møllergata 4, 0179 Oslo

Klagomål på behandlingen

Datainspektionens uppgift är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs. Om du är med om något som du anser är ett brott mot regelverket kan du skriftligen vända dig till datainspektionen på adress: Datainspektionen , Box 8114 , 104 20 Stockholm.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.